Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Rekommendationer

NT-rådet har under en försöksverksamhet yttrat sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderats inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna har getts på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper. Från och med mars 2020 har MTP-rådet tagit över yttranden om nya medicintekniska produkter. 

Produkter för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

MTP-rådet har lämnat en rekommendation till regionerna 2023-04-13 gällande produkterna Magtrace och Sentimag. Produkterna används för att kartlägga portvaktskörtlar vid bröstcanceroperationer.

Rekommendation Pdf, 181.7 kB.

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/­sömnproblem

Uppdaterad version av rekommendation gällande tyngdtäcken. 2022-10-25.

Rekommendation Pdf, 276.3 kB.
Bilaga 1 SBU Pdf, 545.9 kB.
Frågor och svar

Produkt för behandling av glioblastom

MTP-rådet har lämnat en rekommendation till regionerna gällande Optune, 2022-06-08. Rekommendationen är en uppdaterad version av produkten Optune. Den första rekommendationen för Optune kom 2018.

Optune bygger på metoden Tumour treating fields och är avsedd för att förlänga överlevnad vid glioblastoma multiformae.

Rekommendation Pdf, 132.4 kB.
Avtal Optune

Produkter för diagnostisering av förmaksflimmer genom egenregistrering

MTP-rådet har lämnat en rekommendation till regionerna, 2022-04-07.

Rekommendation Pdf, 221.6 kB.
Bilaga 1 PM Laglighetsprövning Coala Heart Monitor Pdf, 482.2 kB.
Bilaga 2 PM Laglighetsprövning Kardia app och KardiaMobile Pdf, 504.4 kB.
Bilaga 3 PM Laglighetsprövning Zenicor Pdf, 528.8 kB.
Bilaga 4 Förslag på krav avseende patientnytta Pdf, 137.2 kB.
Bilaga 5 Förslag på avtaslvillkor avseende statistik Pdf, 129.2 kB.

Produktgrupp Rectal Spacer med syfte att minska strålskador vid prostatacancer

MTP-rådet har lämnat en rekommendation till regionerna, 2022-03-16.

Rekommendation Pdf, 148.3 kB.

Genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer

Rekommendationen är en uppdaterad version av yttrandet om användning av Genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer som beslutades 2021-10-11. Uppdateringen rör enbart förtydligande av fakta.

Rekommendation Pdf, 248.1 kB.
2022-01-19

AsthmaTuner

AsthmaTuner är en trådlös spirometer med tillhörande mobilapplikation för patienten samt ett webbgränssnitt som möjliggör för vårdpersonal att ta del av den information som registreras av patienten. MTP-rådet har lämnat ett yttrande angående AsthmaTuner.

Rekommendation Pdf, 111.6 kB.

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer

Foundation One är ett genetiskt test kombinerat med ett beslutsstöd för val av läkemedelsbehandling av solida tumörer. Foundation One är CE-märkt som en in vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt och lanserades i Sverige 2017.

Rekommendation Pdf, 670.2 kB.

Kommentarer från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer på TLV:s hälsoekonomiska underlag Pdf, 87 kB.

Referenser som hänvisas till i kommentarerna från Genomic medicines Sweden referensgrupp för solida tumörer Pdf, 88.7 kB.

Kommentarer från företaget Roche Pdf, 519.6 kB.

Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för kontinuerlig glukosmätning, avsett för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

MTP-rådet har lämnat ett yttrande angående FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2, 2022-02-17.

Rekommendation Pdf, 174.7 kB.
Rekommendationen är en uppdaterad version av tidigare rekommendation för produkten.