Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Horisontspaning

Horisontspaning innebär att man samlar in, dokumenterar och värderar information om nya medicintekniska produkter som är nyligen CE märkta eller som är nära att gå in i en CE-märkningsprocess. Att tidigt få information ger regionerna bättre framförhållning i arbetet med att förbereda vården för introduktion av nya medicintekniska produkter och metoder.

Horisontspaning ger regionerna och MTP-rådet underlag för att besluta om en medicinteknisk produkt, produktgrupp eller metod ska hanteras genom nationell samverkan i den gemensamma processen för ordnat införande.

Arbetssätt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Beredningsgruppen för medicinteknik arbetar tillsammans med att identifiera nya produkter och metoder. Det görs genom internationell spaning, särskilda temaspaningar samt genom förslag från med Nationella programområden, NPO, och andra regionala och lokala nätverk. Förslag välkomnas även från företag. Företag som vill berätta om sin produkt som en del av horisontspaningsarbetet kan fylla i ett frågeformulär. Läs mer på TLV.se.

Beredningsgruppen för medicinteknik spanar även efter nya metoder som redan kan vara delvis introducerade och som visar på god evidens via exempelvis HTA-utredningar och där metoden kan vara aktuell för ett bredare införande.

Beredningsgruppen för medicinteknik kan ibland även kontakta enskilda företag direkt med kompletterande frågor om företagets produkt hittats genom horisontspaningsarbetet. Det betyder inte att företagets produkt självklart blir aktuellt för nationell rekommendation utan ska ses som informationsinhämtning.

Senast ändrad