Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Avtal

Avtal

Sidan uppdaterad 2019-10-17

Regionerna samverkar kring att nå avtalsrelationer med läkemedelsföretag för både recept- och rekvisitionsläkemedel. Avtalen kan ofta utgöra en förutsättning för en NT-rådsrekommendation men kan även baseras på andra skäl för regionsamverkan. Det gäller till exempel vissa receptläkemedel där samverkan med TLV och läkemedelsföretag (så kallad trepartsöverläggning) kan leda fram till avtal som samtliga regioner tecknar. Regionernas arbete med avtal stöds och koordineras av de gemensamma funktionerna Marknad och Förhandling.

Sammanställningen nedan omfattar de avtal som tagits fram gemensamt inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel och innehåller endast aktuella, giltiga avtal.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

ATC-kod

Substans

Läkemedel

Företag (avtalspart)

Recept/rekvisition

Avtalsstart

Avtalsslut

Förl. option tom.

A16AB10

velagluceras alfa

VPRIV

Shire Sweden AB

rekvisition

2019-04-01

2021-03-31

2023-03-31

A16AX07

sapropterin

Kuvan

BioMarin International

recept

2017-11-01

2020-10-31

.

A16AX15

telotristatetyl

Xermelo

Ipsen

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Advate

Shire Sweden AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Adynovi

Shire Sweden AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Afstyla

CSL Behring AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Elocta

Swedish Orphan Biovitrum

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Jivi

Bayer AB

recept

2019-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Kogenate

Bayer AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Kovaltry

Bayer AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

NovoEight

Novo Nordisk AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Nuwiq

Octapharma Nordic AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Refacto AF

Pfizer Innovations

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Octanate

Octapharma Nordic AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Octanate LV

Octapharma Nordic AB

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

C03XA01

tolvaptan

Jinarc

Otsuka Pharma Scandinavia

rekvisition

2017-04-01

2020-03-31

2021-03-31

C10AX13

evolocumab

Repatha

Amgen AB

recept

2019-01-01

2020-12-31

2021-12-31

C10AX14

alirocumab

Praluent

Sanofi AB

recept

2019-01-01

2020-12-31

2021-12-31

J05AP08

sofosbuvir

Sovaldi

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2018-01-01

2020-12-31

.

J05AP51

ledipasvir + sofosbuvir

Harvoni

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2018-01-01

2020-12-31

.

J05AP54

elbasvir + grazoprevir

Zepatier

MSD

recept

2018-01-01

2020-12-31

.

J05AP55

sofosbuvir + velpatasvir

Epclusa

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2018-01-01

2020-12-31

.

J05AP56

sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir

Vosevi

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2018-01-01

2020-12-31

.

L01CD01

nab-paklitaxel

Abraxane

Celgene AB

rekvisition

2017-04-01

2020-03-31

.

L01CD04

cabazitaxel

Jevtana

Sanofi AB

rekvisition

2017-07-01

2020-06-30

2021-06-30

L01X

tisagenlekleucel

Kymriah

Novartis Sverige AB

rekvisition

2019-05-15

2020-05-31

2021-05-31

L01XC11

ipilimumab

Yervoy

Bristol-Myers Squibb AB

rekvisition

2017-01-01

2019-12-31

.

L01XC13

pertuzumab

Perjeta

Roche AB

rekvisition

2019-01-01

2020-12-31

2022-12-31

L01XC14

trastuzumab- emtansin

Kadcyla

Roche AB

rekvisition

2017-01-01

2019-12-31

.

L01XC18

nivolumab

Opdivo

Bristol-Myers Squibb AB

rekvisition

2017-04-01

2020-03-31

2021-03-31

L01XC18

pembrolizumab

Keytruda

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

rekvisition

2017-04-01

2020-03-31

.

L01XC21

ramucirumab

Cyramza

Lilly

rekvisition

2017-06-01

2020-11-30

.

L01XC24

daratumumab

Darzalex

Janssen Cilag

rekvisition

2018-05-01

2019-12-31

2020-12-31

L01XC28

durvalumab

Imfinzi

AstraZeneca

rekvisition

2018-11-01

2020-03-31

2021-03-31

L01XC31

avelumab

Bavencio

Merck

rekvisition

2018-03-22

2020-03-31

2021-03-31

L01XC32

atezolizumab

Tecentriq

Roche AB

rekvisition

2017-12-01

2020-03-31

2021-03-31

L01XE25

trametinib

Mekinist

Novartis Sverige AB

recept

2016-07-01

2019-12-31

.

L01XE26

cabozantinib

Cabometyx

Ipsen

recept

2018-04-01

2020-03-31

2021-03-31

L01XE33

palbociklib

Ibrance

Pfizer Innovations

recept

2017-07-01

2020-06-30

2021-06-30

L01XE35

osimertinib

Tagrisso

AstraZeneca

recept

2017-10-01

2020-09-30

.

L01XE41

binimetinib

Mektovi

Pierre Fabre

recept

2019-04-01

2019-12-31

.

L01XE42

ribociklib

Kisqali

Novartis Sverige AB

recept

2018-02-01

2020-06-30

2021-06-30

L01XE50

abemaciklib

Verzenios

Eli Lilly Sweden AB

recept

2019-07-01

2020-06-30

2021-06-30

L01XX45

karfilzomib

Kyprolis

Amgen AB

rekvisition

2017-03-01

2020-02-29

.

L01XX50

ixazomib

Ninlaro

Takeda Pharma

recept

2018-06-01

2020-05-31

2021-05-31

L01XX52

venetoklax

Venclyxto

AbbVie AB

recept

2018-05-01

2021-04-30

.

L02BB04

enzalutamid

Xtandi

Astellas Pharma AB

recept

2017-06-01

2020-05-31

.

L02BX03

abirateron

Zytiga

Janssen-Cilag AB

recept

2017-06-01

2020-05-31

.

L04AA29

tofacitinib

Xeljanz

Pfizer Innovations

recept

2017-10-01

2020-09-30

.

L04AA37

baricitinib

Olumiant

Lilly

recept

2017-10-01

2020-09-30

.

L04AB01

etanercept

Benepali

Biogen Sweden AB

recept

2017-10-01

2020-09-30

.

L04AB01

etanercept

Enbrel

Pfizer Innovations

recept

2017-10-01

2020-09-30

.

L04AB01

etanercept

Erelzi

Sandoz AS

recept

2017-10-01

2020-09-30

.

L04AB04

adalimumab

Humira

Abbvie

recept

2017-10-01

2020-09-30

.

L04AB04

adalimumab

Amgevita

Amgen AB

recept

2018-12-01

2020-09-30

.

L04AB04

adalimumab

Hyrimoz

Sandoz AS

recept

2018-12-01

2020-09-30

.

L04AB04

Idacio

Idacio

Fresenius Kabi

recept

2019-10-01

2020-09-30

.

L04AB04

adalimumab

Imraldi

Biogen Sweden AB

recept

2018-12-01

2019-09-30

2020-09-30

L04AX04

lenalidomid

Revlimid

Celgene

recept

2019-03-01

2021-02-28

2022-02-28

L04AX06

pomalidomid

Imnovid

Celgene

recept

2019-06-01

2021-05-31

2022-05-31

M05BX05

burosumab

Crysvita

Kyowa Kirin

rekvisition

2019-06-01

2021-12-31

2022-05-31

M09AX03

ataluren

Translarna

PTC Therapeutics

recept

2019-05-01

2021-04-30

2022-04-30

M09AX07

nusinersen

Spinraza

Biogen

rekvisition

2017-12-01

2020-11-30

2021-11-30

N02CX07

erenumab

Aimovig

Novartis Sverige AB

recept

2019-01-01

2020-12-31

2021-12-31

N07XX08

tafamidis

Vyndaqel

Pfizer AB

rekvisition

2016-01-01

2019-12-31

.

R03DX08

reslizumab

Cinqaero

Teva

rekvisition

2018-09-01

2020-08-31

2022-08-31

R03DX10

mepolizumab

Nucala

GlaxoSmithKline

rekvisition

2018-09-01

2020-08-31

2022-08-31

R03DX10

benralizumab

Fasenra

AstraZeneca

rekvisition

2018-09-01

2020-08-31

2022-08-31

R07AX30

ivakaftor/ lumakaftor

Orkambi

Vertex Pharmaceuticals Europé

recept

2018-07-01

2022-06-30

2028-06-30

V03AB37

idarucizumab

Praxbind

Boehringer Ingelheim AB

rekvisition

2019-01-01

2020-12-31

2021-12-31

V10XX04

Iutetium(Lu-177) oxodotreotid

Lutathera

SAM Nordic

rekvisition

2018-09-01

2020-08-31

2022-08-31