Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Beslut om nationell samverkan

Här presenteras de läkemedel och indikationer som efter Horizon scanning eller landstingens nominering beslutats omfattas av den nationella processen för ordnat införande. För dessa läkemedel avger NT-rådet en rekommendation till landstingen.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Uppdaterad: 2018-09-11