Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Horizon scanning

Vid horizon scanning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges landstingen.
Mer om Horizon scanning »
Läkemedelskandidater utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter »

Tidiga bedömningsrapporter

Substans Läkemedel Indikation Datum

mepolizumab

Bosatria

astma

2015-04-22

MABp1

Xilonix

kolorektalcancer

2016-11-15

midostaurin

Rydapt

leukemi

2017-11-14

nivolumab

Opdivo

huvud- och halscancer

2017-04-19

nivolumab

Opdivo

melanom

2017-04-07

nivolumab

Opdivo

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2015-10-21

nusinersen

Spinraza

spinal muskelatrofi

2017-05-23

necitumumab

Portrazza

icke-småcellig lungcancer

2015-10-13

nintedanib

Ofev

lungfibros

2015-04-07

neratinib

Nerlynx

bröstcancer

2018-09-18

olaparib

Lynparza

ovarialcancer

2014-05-07

okrelizumab

Ocrevus

multipel skleros

2016-12-19

osimertinib

Tagrisso

icke-småcellig lungcancer

2015-12-16

pembrolizumab

Keytruda

melanom

2015-01-21

pembrolizumab

Keytruda

icke-småcellig lungcancer i första linjen

2017-03-10

palbociklib

Ibrance

bröstcancer

2016-03-03

patisiran

Onpattro

amyloidos med polyneuropati

2018-09-13

sakubitril/valsartan

Entresto

hjärtsvikt

2015-09-30

selexipag

Uptravi

pulmonell arteriell hypertension

2015-10-07

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2014-01-24

talimogene laherparepvec

Imlygic

melanom

2015-05-11

voretigene neparvovec

Luxturna

retinitis pigmentosa

2018-03-18

anamorelin

anamorelin

icke-småcellig lungcancer

2016-04-19

andexanet alfa

AndexXa

antidot NOAK

2017-03-02

atezolizumab

Tecentriq

icke-småcellig lungcancer i andra linjen

2017-09-22

atezolizumab

Tecentriq

urotelial cancer

2017-05-19

axicabtagene ciloleucel

Yescarta

lymfom

2017-12-21

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2016-09-27

bezlotoxumab

Zinplava

Clostridium difficile

2016-08-08

bupropion/naltrexon

Mysimba

fetma

2015-01-07

burosumab

Crysvita

hypofosfatemi

2018-06-13

cenegermin

Oxervate

neurotrofisk keratit

2017-12-21

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2016-04-26

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2017-06-27

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2016-02-11

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2015-05-11

emicizumab

Hemlibra

hemofili A

2018-03-18

erenumab

Aimovig

migrän

2018-03-01

guanfacin

Intuniv

ADHD

2015-03-09

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2016-03-03

idebenon

Raxone

Duchennes muskeldystrofi

2017-02-24

idarucizumab

Praxbind

antidot NOAK

2015-10-13

inotersen

Tegsedi

amyloidos med polyneuropati

2018-09-13

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2015-10-07

kladribin

Mavenclad

multipel skleros

2017-09-22

lumacaftor/ivacaftor

Orkambi

cystisk fibros

2015-06-09

lenvatinib

Lenvima

levercancer

2018-06-04

mepolizumab

Nucala

astma

2015-04-22