Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Abraxane (nab-paklitaxel)

NLT-gruppen har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nab-paklitaxel (Abraxane) 2014-11-11.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »