Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Epclusa (sofosbuvir/­velpatasvir)

Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) är avsett för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »

Frågor och svar gällande NT-rådets rekommendation om läkemedel vid hepatit C 2017-04-04