Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Erivedge (vismodegib)

NT-rådet har utsett Erivedge vid intermittent behandling av patienter med basalcells-cancer till nationell samverkan 2018-03-29. Utredning pågår.

Motivering: Nominering från landsting, behov av hälsoekonomisk värdering av intermittent behandling.

Erivedge är avsett att användas vid behandling av vuxna patienter med symtomatiskt metastaserat basalcellscarcinom och lokalt avancerat basalcellscarcinom som inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning.