Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Harvoni (sofosbuvir/­ledipasvir)

Harvoni är avsett för behandling av vuxna och ungdomar från 12 till < 18 år med kronisk hepatit C.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »

Frågor och svar gällande NT-rådets rekommendation om läkemedel vid hepatit C uppdaterat 2017-04-04