Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Keytruda (pembrolizumab)

Keytruda har utsetts till nationell samverkan för indikationerna

  • i kombination med pemetrexed och platinabaseradkemoterapi vid icke-småcellig lungcancer i första linjen, 2018-10-01
  • recidiverande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals, 2018-10-01
  • adjuvant behandling av melanom, 2018-10-29

Utredning pågår.

Rekommendationen för urotelial cancer har uppdaterats 2018-09-21 med anledning av förändring i indikationerna för Keytruda och Tecentriq.

NT-rådet har fattat beslut om nationell samverkan för Keytruda vid indikationen trippelnegativ bröstcancer, 2018-03-19. Utredning pågår.

Motivering: behov av hälsoekonomisk värdering.