Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Opdivo (nivolumab)

Rekommendationen för urotelial cancer har uppdaterats 2018-09-21 med anledning av förändring i indikationerna för Keytruda och Tecentriq.