Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ribovact (bendamustin)

Ribovact har flera indikationer. NLT-gruppens rekommendation gäller Ribovact vid indikationen förstahandsbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos patienter för vilka kombinationsbehandling med fludarabin inte är lämplig.