Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Vidaza (azacitidin)

NLT-gruppen har publicerat ett yttrande om Vidaza (azacitidin) indicerat vid behandling av vuxna patienter, som inte är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation, med:

– myelodysplastiskt syndrom (MDS), klassificerat som intermediär-2-risk eller högrisk enligt IPSS, eller

– kronisk myelomonocytär leukemi (CMML) med 10-29% benmärgsblaster utan myeloproliferativ sjukdom.