Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Uppföljning

Syftet med nationell uppföljning av ett nytt läkemedel är att klargöra om läkemedlet använts enligt rekommendationerna, till rätt patientgrupp och på rätt sätt.

Varje kvartal sammanställs statistik till landstingen över läkemedlen som omfattas av ordnat införande. Statistiken omfattar försäljningen per recept och rekvisition i landstingen.

Aktuella rapporter

Substans Läkemedel Indikation Datum

sofosbuvir

Sovaldi

hepatit C

2017-07-07

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

hepatit C

2017-07-07

abirateron

Zytiga

prostatacancer

2018-10-26

alirokumab

Praluent

hyperlipidemi

2018-10-26

benralizumab

Fasenra

astma

2019-02-05

daratumumab

Darzalex

multipelt myelom

2018-01-19

dupilumab

Dupixent

atopisk dermatit

2018-10-26

elotuzumab

Empliciti

multipelt myelom

2018-01-19

enzalutamid

Xtandi

prostatacancer

2018-10-26

daklatasvir

Daklinza

hepatit C

2017-07-07

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Viekirax

hepatit C

2017-07-07

simeprevir

hepatit C

2017-07-07

olaparib

Lynparza

ovarialcancer

2018-11-07

baricitinib

Olumiant

reumatoid artrit

2019-09-04

alemtuzumab

Lemtrada

multipel skleros

2014-04-15

dasabuvir

Exviera

hepatit C

2017-07-07

evolocumab

Repatha

hyperlipidemi

2018-10-26

ixazomib

Ninlaro

multipelt myelom

2018-01-19

karfilzomib

Kyprolis

multipelt myelom

2018-01-19

mepolizumab

Nucala

astma

2019-02-05

reslizumab

Cinqaero

astma

2019-02-05

sakubitril-valsartan

Entresto

hjärtsvikt

2018-05-03

tofacitinib

Xeljanz

reumatoid artrit

2019-09-04

erenumab

Aimovig

migrän

2019-09-16