Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på piperacillin/tazobaktam

Publicerat 2018-06-29

Uppdatering 2018-10-25: Originalpreparatet Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g finns inte för närvarande och information saknas när det finns tillgängligt igen.

Originalpreparatet Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g finns att tillgå.

Just nu råder begränsad tillgång på läkemedel som innehåller piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g. Läkemedlet beräknas återkomma den 20 augusti.

Även 2 g/0,25 g piperacillin/tazobaktam är slut, men beräknas återkomma i början på juli (vecka 27).

Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate, pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g finns att tillgå i begränsad mängd.

Alternativ vara på licens från Grekland istället för piperacillin/tazobaktam 4 g/0,5 g finns tillgänglig inom Stockholm i slutet av nästa vecka. Pris: 1325 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Piperacillin-Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g
Läkemedelsform: 1x10 st injektionsflaskor
Läkemedelsstyrka: 4 g/0,5 g
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Fresenius Kabi Hellas A.E.

Alternativ till piperacillin/tazobaktam

Piperacillin/tazobaktam kan i en bristsituation i många fall ersättas med andra antibiotikapreparat. Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobaktam med meropenem eller andra karbapenemer. Diskutera frikostigt med infektionskonsult! Förslag på alternativ behandling som kan övervägas:

Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol

Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (för täckning av enterokocker)

Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol

Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin

Urosepsis: cefotaxim + aminoglykosid

Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt

Vid akut brist bör piperacillin-tazobaktam sparas till allvarliga nosokomiala infektioner på IVA, bukinfektion med gallvägsfokus, infektion med pseudomonas eller ESBL-bildande bakterier samt neutropen feber samt till gravida och ammande.

Strama Stockholm

Uppdaterad: 2018-10-26