Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Åter brist på fentanyl injektionsvätska

Åter brist på fentanyl injektionsvätska

Publicerat 2019-10-25

Uppdatering 2019-12-23: Fentanyl B. Braun 50 mikrog/ml 10x2 ml respektive 10x10 ml, finns att tillgå.

Fentanyl B. Braun 50 mikrog/ml injektionsvätska, 10 ml, finns inte att tillgå. Viss mängd av Fentanyl B. Braun 50 mikrog/ml injektionsvätska, 2 ml, finns att tillgå hos Apoex i Stockholm. Nya leveranser av båda storlekarna beräknas i slutet av december.

Många sprutor i en hög.

Utbytbart alternativ Leptanal 50 mikrog/ml fentanyl injektionsvätska finns inte heller att tillgå på av leverantörsbyte. Leveransbesked saknas.

Expertgruppen föreslår användning av andra intravenösa opioider för anestesi enligt lokala rutiner, till exempel alfentanil eller remifentanil peroperativt. För regional anestesi med spinal- eller epiduralbedövning kan sufentanil användas istället för fentanyl, dosering enligt lokala rutiner. Se även Brist på opioidanestetika.

Fentanyl används som analgetikum vid kirurgiska och diagnostiska ingrepp.

Nedan finns förslag på licensalternativ, vilket kräver godkänd licens.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Fentanyl Sintetica 0,1 mg/2 ml
Läkemedelsform: injektion, 10x2 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 0,1 mg/2 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sintetica SA, Schweiz
Ledtid: cirka två veckor, cirkapris 525 kr. Varunummer A13327.


Preparatets namn: Fentanyl Sintetica 0,5 mg/10 ml Amp.
Läkemedelsform: injektion, 10x10 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 0,5 mg/10 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sintetica SA, Schweiz
Ledtid: det finns viss mängd på lager med 2–3 dagars ledtid, därefter cirka två veckor, cirkapris 1 555 kr. Varunummer A13315.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Senast ändrad 2020-02-25

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/