Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på adrenalin för injektion

Publicerat 2019-02-04

Uppdatering 2019-04-18: Franska förpackningar med Adrenaline Aguettant 0,1 mg/ml injektionsvätska i förfylld spruta finns att beställa på varunummer 446688 hos Apoex i Stockholm. Produkten motsvarar Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml injektionsvätska i förfylld spruta men bipacksedeln är på franska.


Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska beräknas komma i början av juli. Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml injektionsvätska i förfylld spruta beräknas komma i början av maj. 


Just nu är det ytterst svårt att få tillgång till vara på licens.

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska finns inte att tillgå förrän i slutet av mars.

Många sprutor i en hög.

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska i ampuller finns inte att tillgå förrän i slutet av mars.

Ett möjligt alternativ är Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml injektionsvätska i förfylld spruta, varunummer 446688.

Efter beviljad licens finns också alternativet Adrenalin Bichsel från Schweiz, artikelnummer A13033. Ledtiden är 2–3 dagar och priset 895 kronor.

Samma produkt, Adrenalin Bichsel, kan också beställas på varunummer 777935 med ledtid 2–3 veckor och pris 320 kronor. Samma licens gäller.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Adrenalin Bichsel
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 0,1 mg/ml 10x10 ml ampuller
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

Elin Jerremalm

Källa

  1. Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG. Produktinformation Adrenalin Bichsel (på tyska)

Senast ändrad 2019-04-18

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/