Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fibrinogenkoncentrat

Publicerat 2019-01-10

Uppdatering 2019-05-23: Riastap, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g, finns att tillgå.

Just nu är det brist på ett av de i Stockholm upphandlade fibrinogenkoncentraten, Riastap. Den uppkomna bristsituationen beräknas vara löst senast den 1 februari 2019.

Blod.

Fram till att Riastap kommer tillbaka rekommenderas Fibryga för barn och vuxna. Fibryga är ett plasmaderiverat fibrinogenkoncentrat till ungefär samma kostnad.

Beredningen av Fibryga skiljer sig från beredningen av Riastap. Fibryga-förpackningen är under vacuum vilket gör att vid tillsats av vatten med spruta, som för Riastap, sugs vattnet snabbt in i flaskan och Fibryga klumpar sig och får förlängd lösningstid. Sterilt vatten i glasflaska 50 ml, varunummer 128926, måste beställas hem och användas tillsammans med det bilagda överföringssetet när vattnet tillförs. Korrekt använt borgar överföringssetet för att vattnet sprids på bästa sätt så fibrinogenkoncentratet går i lösning så snabbt som möjligt.

Översikt över de upphandlade fibrinogenkoncentraten med prisuppgifter 2019

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Varu­nummer

Artikelbenämning

Förpackningstyp

Pris

149952

Fibryga, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g

Flaska med överföringsset

2 481,50 kr

422474

Riastap, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g

Injektionsflaska

2 500,00 kr

589943

Fibclot, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1,5 g

Kombinations­förpackning med överföringsset och upplösningsvätska

6 372,35 kr

Senast ändrad 2019-05-27

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/