Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på intravenöst vankomycin

Publicerat 2019-05-30

Uppdatering 2019-06-12: Vancomycin Orion, 1 000 mg, finns nu att tillgå.

Infusionsnål

Inom kort befaras intravenöst vankomycin bli restnoterat, i första hand ett par veckor, men det är osäkert hur länge bristsituationen kvarstår. Tänkbara behandlingsalternativ är teikoplanin, linezolid och vissa andra antibiotika, men detta får bedömas i varje enskilt fall i samråd med infektionsläkare.

Alternativ på licens enligt nedan:

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Vancocin
Läkemedelsform: iv, 1 ampull
Läkemedelsstyrka: 500 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Teva Pharma AG
Ledtid 2–4 dagar, cirkapris 485 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Vancocin
Läkemedelsform: iv, 1 ampull
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Teva Pharma AG
Ledtid 2–4 dagar, cirkapris 600 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Vancomycin Lederle
Läkemedelsform: iv, 2x5 ampuller
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Riemser Pharma GmbH
Ledtid 3–5 dagar, cirkapris 3 500 kr.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjudomar

Senast ändrad 2019-06-28

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/