Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på magnesiumsulfat för infusion

Publicerat 2019-12-23

Uppdatering 2020-01-23: Addex-Magnesium finns åter att tillgå.

Inom kort kommer det inte gå att få tag på Addex-Magnesium. Produkten beräknas komma tillbaka i slutet av januari.

Läkemedelsinfusion.

Extemporeberedd magnesiumsulfatlösning kan beställas från Apoteket produktion & laboratorier, APL. APL tillverkar regelbundet Magnesiumsulfat APL inj, 123 mg/ml (0,5 mmol/ml, pH 5–7), 35 ml.

Det finns också ett alternativt läkemedel på licens från Italien. Licenspreparatet kostar 195–225 kr för 5x10 ml ampuller, beroende på leverantör. Tillgängliga varunummer för Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml är 773434, 765112 eller 827383.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusion
Läkemedelsstyrka: 2,5 g/10 ml (motsvarande 1 mmol/ml)
Tillståndsinnehavare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico
Land: Italien

Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster och som magnesiumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2020-03-25

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/