Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på tabletter med vitamin D

Publicerat 2019-04-09

Uppdatering 2019-06-24: Divisun 2 000 IE tablett, finns att tillgå.

Divisun som innehåller 2 000 IE vitamin D finns inte att tillgå och återkommer i mitten av maj. Använd vitamin D i annan styrka.

Solen skiner.

Företaget har meddelat att Divisun som innehåller 2 000 IE vitamin D inte finns att tillgå och återkommer i mitten av maj.

Enligt Kloka listan rekommenderas:

Rekommendation vitamin D i Kloka listan.

Benferol-kapseln måste sväljas hel, så vid sväljsvårigheter rekommenderas krossbar tablett Divisun 800 IE istället.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2019-06-28

Gå till

Kloka listan

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/