Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ketorolak för injektion är restnoterat

Ketorolak för injektion är restnoterat

Publicerat 2019-05-27

Uppdatering 2019-08-20: Toradol injektionsvätska, lösning 30 mg/ml, finns att tillgå.

Både Lixidol injektion och Toradol injektion är för närvarande restnoterade. Toradol beräknas åter finnas tillgängligt i slutet av juni.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Ingen produkt innehållande ketorolak för injektion går för närvarande att beställa. För den upphandlade avtalsvaran Lixidol saknas leveransinformation men Toradol beräknas åter finnas i lager i slutet på juni.

Enligt Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar kan nedanstående alternativ användas:

  • Voltaren (diklofenak) injektionsvätska, 25 mg/ml, 5x3 ml
  • Ibuprofen B. Braun infusionsvätska, lösning 400 mg i 100 ml respektive 600 mg i 100 ml.

Ett annat alternativ kan vara COX-2-hämmaren parecoxib, Dynastat, pulver till injektionsvätska, lösning, 40 mg.
Pris på rekvisition Region Stockholm

Voltaren inj-vätska, 25 mg/ml (Ebb Medical)

5x3 ml

67 kr

Voltaren inj-vätska, 25 mg/ml (Ebb Medical)

25x3 ml

335 kr
Ibuprofen inf-vätska, lösning 400 mg (B.Braun)

10x100 ml

500 kr (ej upphandlat)

Ibuprofen inf-vätska, lösning 600 mg (B.Braun)

10x100 ml 

600 kr (ej upphandlat)
Dynastat, pulver till injektionsvätska, lösning, 40 mg (Pfizer)

10 st

642,50 kr

Förslag till licensalternativ från Danmark.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Toradol
Läkemedelsform: injektionsvätska
Läkemedelsstyrka: 30 mg/ml, 5x1 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Atnahs Pharma UK Limited
Ledtid 10 dagar, pris 690 kr.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för analgetika och reumatologiska sjukdomar

Senast ändrad 2019-08-30

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/