Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alternativ vid tiaminbrist

Publicerat 2020-01-28

Godkännandet för Tiacur injektionsvätska som innehåller tiamin, vitamin B1, upphör. Alternativa möjligheter på licens listas nedan.

Spruta.

Läkemedelsverket har beslutat att avslå ansökan om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska. Tiacur innehåller konserveringsmedlet klorbutanol med toxiska egenskaper som kan innebära en risk för patienter vid hög dos eller långvarig behandling. Godkännandet upphör den 20 februari 2020. Tillståndet att sälja de parallellimporterade läkemedlen Tiamin 2care4, Tiamin Abboxia samt Tiamin Ebb upphävs också.

Nedan listas alternativa licenspreparat. Dessa innehåller inte konserveringsmedel.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Thiamine Sterop 50 mg/ml
Läkemedelsform: injektion, 10x2 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Laboratoires Sterop SA, Belgien
Cirkapris 175 kr. Varunummer 775108.


Preparatets namn: Thiamine Sterop 125 mg/ml
Läkemedelsform: injektion, 10x2 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 125 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Laboratoires Sterop SA, Belgien
Cirkapris 385 kr. Varunummer 775519.


Preparatets namn: Vitamin B1-Ratiopharm 50 mg/ml 
Läkemedelsform: injektion, 5x2 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH, Tyskland
Cirkapris 100–400 kr, beroende på importör. Flera olika varunummer.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har beslutat att avslå ansökan om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska. Nyhet 2020-01-16
  2. Produktinformation. Thiamine Sterop (på engelska)
  3. Produktinformation. Vitamin B1-Ratiopharm (på tyska)

Senast ändrad 2020-02-07