Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alternativ vid tiaminbrist

Publicerat 2020-01-28

Uppdatering 2020-03-16: Observera ändring av produktnamn från Thiamine Sterop till Vitamine B1 Sterop, se licenser i rutan nedan.

Godkännandet för Tiacur injektionsvätska som innehåller tiamin, vitamin B1, upphör. Alternativa möjligheter på licens listas nedan.

Spruta.

Läkemedelsverket har beslutat att avslå ansökan om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska. Tiacur innehåller konserveringsmedlet klorbutanol med toxiska egenskaper som kan innebära en risk för patienter vid hög dos eller långvarig behandling. Godkännandet upphör den 20 februari 2020. Tillståndet att sälja de parallellimporterade läkemedlen Tiamin 2care4, Tiamin Abboxia samt Tiamin Ebb upphävs också.

Nedan listas alternativa licenspreparat. Dessa innehåller inte konserveringsmedel.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Vitamine B1 Sterop 50 mg/ml
Läkemedelsform: injektion, 10x2 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Laboratoires Sterop SA, Belgien
Cirkapris 175 kr. Varunummer 775108.


Preparatets namn: Vitamine B1 Sterop 125 mg/ml
Läkemedelsform: injektion, 10x2 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 125 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Laboratoires Sterop SA, Belgien
Cirkapris 385 kr. Varunummer 775519.


Preparatets namn: Vitamin B1-Ratiopharm 50 mg/ml 
Läkemedelsform: injektion, 5x2 ml ampuller
Läkemedelsstyrka: 50 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH, Tyskland
Cirkapris 100–400 kr, beroende på importör. Flera olika varunummer.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har beslutat att avslå ansökan om förnyat godkännande för Tiacur, 25 mg/ml och 50 mg/ml, injektionsvätska. Nyhet 2020-01-16
  2. Produktinformation. Vitamine B1 Sterop Pdf, 282.1 kB. (på engelska)
  3. Produktinformation. Vitamin B1-Ratiopharm Pdf, 46.2 kB. (på tyska)

Senast ändrad