Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på akutaskar

Publicerat 2020-06-16

Det är brist på akutaskar från APL som innehåller munsönderfallande desloratadin, adrenalinpennor och diazepam.

Följande akutaskar har försenad leverans:

332130 Akutask Hjärt-lungräddning APL leverans vecka 26

332668 Akutask Anafylaxi – BVC APL leverans vecka 27

332650 Akutask Anafylaxi APL leverans vecka 27

332189 LM-box = leveransdatum ovisst på grund av brist på Stesolid Novum.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2020-06-16

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/