Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på sulfasalazin enterotabletter

Publicerat 2020-11-02

Uppdatering 2020-11-20: Salazopyrin EN beräknas återkomma i mitten av december. Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg 300 stycken beräknas återkomma i början av december, 100 stycken beräknas komma i början av 2021.

 

Salazopyrin vanlig tablett 500 mg finns i viss mån ute på apoteken och nästa leverans beräknas i mitten av januari.

Det är brist på Salazopyrin EN och Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg. De beräknas återkomma i november/december 2020.

Salazopyrin vanlig tablett 500 mg finns tillgänglig.

Som alternativ finns också läkemedel på licens:

Licensläkemedel

Namn: Sulfasalazin

Läkemedelsform: enterotabletter, 100 st

Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Hexal AG, Tyskland

Pris: cirka 420 kr, ledtid 5–10 dagar

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Senast ändrad 2020-11-20

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/