Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på tiopental

Publicerat 2020-06-16

Uppdatering 2022-09-12: Avtalsvaran Pentocur finns att tillgå.


Vid beställning av Pentocur 1 g och Tiopental 1 g byts det automatiskt av ApoEx till licensalternativet Thiopental Inresa 1 g (varunummer A13524, referensnummer 2022565686) som finns kvar i lager efter inköp till Covid-19, regionövergripande licens finns.

Det är brist på tiopental, Pentocur och Tiopental Ebb. Som alternativ kan licensvaran Thiopental Inresa 0,5 g respektive 1 g beställas. De finns på lager hos Apoex i Stockholm.

Regionövergripande licens med giltighetstid till 2023-06-02 finns beviljad. Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Stockholm, vilket gör att varorna kan beställas i Proceedo utan ytterligare licensansökan. Vid frågor kontakta: avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se

Licensläkemedel

Namn: Thiopental Inresa

Läkemedelsform: pulver till injektionslösning, 10 st

Läkemedelsstyrka 1 g

Tillståndsinnehavare: Inresa Arzneimittel GmbH, Tyskland

Pris: 570 kr

Varunummer: A13524

Kristina Aggefors
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Patient som får en infusion.

Senast ändrad