Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Möjliga sederande för injektion på licens

Möjliga sederande för injektion på licens

Publicerat 2020-04-08

Uppdatering 2021-09-15: Regionövergripande licens finns endast för Nozinan 25 mg/ml inj.

Nedan anges licensalternativ för ett neuroleptikum och två bensodiazepiner för injektion.

Levomepromazin, Nozinan

Licensläkemedel
Preparatets namn: Nozinan 25 mg/ml, 5x1 ml
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 25 mg/ml
Tillståndsinnehavare: Sanofi-Aventis, Frankrike
Samma produkt har två olika varunummer och olika pris:

varunummer 771089, 200 kr

varunummer 758330, 280 kr.

Ledtid 1–2 arbetsdagar så länge leverantör har i lager.

Lorazepam

Licensläkemedel
Preparatets namn: Lorazepam West-Ward, 2 mg/ml, 25x1 ml
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 2 mg/ml
Tillståndsinnehavare: West-ward Pharmaceutical Corp, USA
Varunummer 900016, 885 kr, ledtid 1–2 arbetsdagar så länge leverantör har i lager.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/