Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skriv ut inhalatorkartan

Publicerat 2020-08-11

Nu kan du skriva ut en ny inhalatorkarta och använda vid patientmötet.

Sökbar inhalatorkarta.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Senast ändrad 2020-07-07