Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ceftazidim

Publicerat 2021-10-05

Fortum, ceftazidim 2 g, för intravenöst bruk finns inte att tillgå. Produkten väntas återkomma i början av 2022. Fortum 0,5 g och 1 g finns att tillgå.

Injektionsspruta.

Vid behov av 2 g ceftazidim finns ett licensalternativ. Många har redan giltig licens på denna på grund av tidigare restsituation.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth 2 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
Varunummer 778240. Ledtid en arbetsdag, cirkapris 3 300 kr.


Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »