Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på hyoscyamin

Publicerat 2021-11-19

Uppdatering 2022-11-02: Företaget meddelar att Egazil tabletter inte kommer att finnas tillgänglig igen.

Detta beror på att ett av de ingående hjälpämnena i läkemedlet har slutat tillverkas.

Det är brist på Egazil tabletter som innehåller 0,2 mg hyoscyamin. De beräknas finnas tillgängliga igen i april 2022.

Licensäkemedel Egazil finns inte heller att tillgå. Följande alternativ föreslås:

Mag- och tarmsjukdomar

 • Licenspreparat tablett Buscopan 10 mg hyoscinbutylbromid (se licensalternativ nedan).
 • Kapsel Colpermin som innhåller pepparmyntolja.
  Obs! Är ej högkostnadsberättigad.

Nervsystemets sjukdomar – behandling vid hypersalivering

 • Extempore APL kapslar hyoscinhydrobromid 0,3 mg. Ddoseras 1x1–3. Går att tillverka även i lägre styrkor på 0,1 eller 0,2 mg/kapsel.
  Obs! Samma substans som Scopoderm, med likartad risk för CNS-biverkningar.
 • Plåster Scopoderm 1 mg hyoscin. Doseras 1 mg var 72:a timme.
  Obs! Är ej högkostnadsberättigad.
 • Isopto-Atropin 1 % ögondroppar (sic). Doseras 1–2 droppar sublingualt (alternativt blanda med 10 ml vatten och skölja munnen med). Maxdos 2 droppar x4.
 • Tablett Amitriptylin (=Saroten) 10–20 mg till natten, med upptrappning till maxdos 75 mg.
 • Oral lösning Sialanar (=Robinul) (glykopyrronium) oral lösning 320 mikrog/ml. Doseras 0,5 ml (160 mikrog) x3. Trappas upp vid behov till max 5,5 ml/dygn (1 800 mikrog maxdos).
  Obs! Enligt Fass indicerad främst för barn med hypersalivering, men ovan dosrekommendation har adapterats från NHS Guidelines för vuxna i USA.
 • Licenspreparat Hyoscyamin sulfat 0,375 mg (depot), dosering 1x2 (maxdos 2+2).
  Obs! Samma grundsubstans som Egazil.
 • Licenspreparat Buscopan 10 mg hyoscinbutylbromid, dosering 1x1–2.
 • Licenspreparat Dicyclomine Hydrochloride 10 mg, doseras 1x2–3 (maxdos 2+2+2).

Licensläkemedel Buscopan

Preparatets namn: Buscopan
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 10 mg, 56 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aventis Pharma Limited, trading as Sanofi, Storbritannien och Nordirland

Varunummer: 773423, ledtid en arbetsdag
Cirkapris: 250 kr


Preparatets namn: Buscopan Dragées
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 10 mg, 50 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Tyskland

Varunummer: 758906, ledtid en arbetsdag
Cirkapris: 240 kr

Licensläkemedel Hyoscyamine Sulfate ER

Preparatets namn: Hyoscyamine Sulfate ER
Läkemedelsform: depottablett
Läkemedelsstyrka: 0,375 mg, 100 sycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): County Line Pharmaceuticals, LLC, USA

Varunummer: 843079, ledtid cirka tre veckor
Cirkapris: 1 500 kr

Licensläkemedel Dicyclomine Hydrochloride

Preparatets namn: Dicyclomine Hydrochloride
Läkemedelsform: kapsel
Läkemedelsstyrka: 10 mg, 100 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Lannett Company, Inc., USA

Varunummer: 843506, ledtid cirka tre veckor
Cirkapris: 330 kr


Preparatets namn: Dicyclomine Hydrochloride
Läkemedelsform: kapsel
Läkemedelsstyrka: 20 mg, 100 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Lannett Company, Inc., USA

Varunummer: 843507, ledtid cirka tre veckor
Cirkapris: 350 kr


Preparatets namn: Dicyclomine Hydrochloride
Läkemedelsform: kapsel
Läkemedelsstyrka: 10 mg, 100 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Mylan Pharmaceuticals, USA

Varunummer: skapas när giltig licens finns, ledtid cirka tio dagar
Cirkapris: 600 kr

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Tomma blister.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »