Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på kombinations­preparat med alendronat, kalcium och D-vitamin

Brist på kombinations­preparat med alendronat, kalcium och D-vitamin

Publicerat 2021-02-11

Uppdatering 2021-10-25: Tridepos beräknas komma i mitten av februari 2022.

Tridepos kommer inte finnas tillgängligt från och med mitten av mars fram till årsskiftet. 

På grund av produktionsförändringar kommer det inte att gå att beställa Tridepos (alendronat 70 mg och kalcium/kolekalciferol 500 mg/800 IE) tabletter under en längre period. Läkemedelsföretaget beräknar att Tridepos åter ska finnas tillgängligt vid årsskiftet 2021/2022.

Ett alternativ kan vara att kombinera Alendronat 70 mg Veckotablett och en kombinationstablett med kalciumkarbonat + kolekalciferol (500 mg/800 IE), som också rekommenderas på Kloka listan 2021 i andra hand. I första hand rekommenderas zoledronsyra för infusion.

Tridepos används för behandling av osteoporos hos patienter med risk för kalcium- och vitamin D-brist, för att minska risken för kot- och höftfrakturer.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/