Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på magnesiumsulfat för infusion

Publicerat 2021-05-26

Uppdatering 2021-07-07: Addex-Magnesium finns att tillgå.

Inom kort kommer det inte gå att få tag på Addex-Magnesium. Produkten beräknas komma tillbaka i slutet av september.

Det finns ett alternativt läkemedel på licens från Italien.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusion, 5x10 ml
Läkemedelsstyrka: 2,5 g/10 ml (motsvarande 1 mmol/ml)
Tillståndsinnehavare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico, Italien
Pris: 225 kr, ledtid en dag
Varunummer: 765112

Extemporeberedd magnesiumsulfatlösning kan beställas från Apoteket produktion & laboratorier, APL. APL tillverkar regelbundet Magnesiumsulfat APL inj, 123 mg/ml (0,5 mmol/ml, pH 5–7), 35 ml.

Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster och som magnesiumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.

Elin Jerremalm

Glasampuller.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/