Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Melatonin inom förmån med begränsning

Melatonin inom förmån med begränsning

Publicerat 2021-03-26

TLV har beslutat att Melatonin AGB ska subventioneras för barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Melatonin AGB gick den 1 mars över från att vara lagerberedning till att bli ett registrerat läkemedel. Nu ingår det registrerade läkemedlet i läkemedelsförmånen med begränsningen: subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 år till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Det behövs ett nytt recept för att patienten ska kunna hämta ut det registrerade läkemedlet Melatonin AGB.

Lagerberedningen Melatonin AGB med rikslicens kan säljas inom läkemedelsförmånerna fram till den 23 maj om produkten finns att tillgå.

Det finns receptfritt melatonin (Melatan) i förpackning med tio tabletter (3 mg) och andra melatoninprodukter utanför förmånen enligt tabellen. Utöver detta finns det inom förmånen extemporeprodukter med oral lösning 1 mg/ml från Unimedic och APL.

Melatoninprodukter och priser.

Elin Jerremalm

  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. TLV subventionerar melatonin till barn och ungdomar med adhd. Nyhet 2021-03-26
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Frågor och svar om Melatonin AGB 2021-03-26
  3. Läkemedelsverket. Lagerberedningen Melatonin AGB avregistreras. Nyhet 2021-02-24

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Samverkansreglerna.

Senast ändrad