Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metronidazol 200 mg utgår

Publicerat 2021-11-23

Flagyl, metronidazol 200 mg tabletter, tas från den svenska marknaden och avregistreras den sista januari. Enstaka förpackningar kan finnas ute på apoteken.

Alternativ kan vara Flagyl metronidazol 40 mg/ml oral suspension eller metronidazol 400 mg och 500 mg tabletter. Metronidazol Actavis 500 mg tablett är delbar.

Elin Jerremalm

Vita kapslar.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »