Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ceftazidim

Publicerat 2022-11-25

Fortum, ceftazidim, för intravenöst bruk finns inte att tillgå. Produkten väntas återkomma i slutet av april 2023.

Fortum 2 g kommer att finnas som dansk dispensförpackning i början av december.

Vid behov finns nedanstående licensalternativ.

Licensläkemedel


Ceftazidim Hikma

Preparatets namn: Ceftazidim Hikma
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Varunummer: 845202

Ledtid: 1-2 dagar, cirkapris 1 700 kr.


Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Varunummer: 845201

Ledtid: 1-2 dagar, cirkapris 2 800 kr.


Ceftazidim Dr. Eberth

Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
Läkemedelsstyrka: 500 mg, 10 flaskor
Varunummer P00050. Ledtid cirka en vecka, cirkapris 1 500 kr.


Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 5 flaskor
Varunummer P00051. Ledtid cirka en vecka, cirkapris 1 100 kr.

Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Varunummer P00053. Ledtid cirka en vecka, cirkapris 2 400 kr.


Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Varunummer P00052. Ledtid cirka en vecka, cirkapris 3 300 kr.


Ceftazidime Sterimax

Preparatets namn: Ceftazidime
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sterimax inc
Varunummer: 842645

Ledtid: 14 dagar, cirkapris 1 900 kr.

Elin Jerremalm

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »