Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på emulsion mot skabb

Publicerat 2022-11-09

Just nu är det brist på receptfri Tenutex kutan emulsion (bensylbensoat, disulfiram) som används vid behandling av skabb. Produkten väntas återkomma i mitten av januari.

Som alternativ finns receptbelagda tabletter som innehåller 3 mg ivermektin (Scatol, Ivermectin Medical Valley). Kan användas till barn och vuxna som väger mer än 15 kg. Tabletterna ingår inte i högkostnadsskyddet.

För råd om behandling och hygien, se viss.nu »

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »