Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på isosorbidmononitrat

Publicerat 2022-12-28

Imdur, isosorbidmononitrat, depottablett 30 mg och 60 mg, finns för närvarande inte att tillgå. Produkten väntas återkomma sista februari 2023.

Isosorbidmononitrat av följande fabrikat finns att tillgå:

  • Ismo retard 40 mg, 100 depottabletter
  • Imdur 120 mg, 100 depottabletter (ej delbar)
  • Monoket OD 25 mg, 98 depotkapslar
  • Monoket OD 50 mg, 98 depotkapslar
  • Monoket OD 100 mg, 98 depotkapslar
  • Ismo 10 mg, 100 tabletter (ej depotberedning).

Isosorbidmononitrat Ebb depottablett 60 mg beräknas komma i mitten av januari.

Vid behov finns nedanstående licensalternativ:

Licensläkemedel


30 mg


Preparatets namn: Isomex
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RPH Pharmaceuticals AB

Ursprungsland: Danmark
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 98 depottabletter
Varunummer: 845412

Ledtid: 1 vecka, cirkapris 355 kr.


Varunummer: 845432

Ledtid: 1 vecka, cirkapris 342 kr.


Preparatets namn: Isomex
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RPH Pharmaceuticals AB

Ursprungsland: Norge
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 98 depottabletter
Varunummer: 845455

Ledtid: 1 vecka, cirkapris 336 kr.


60 mg


Preparatets namn: IS 5 mono-ratiopharm
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 845411

Ledtid: cirka en vecka, cirkapris 355 kr.


Preparatets namn: IS 5 mono-ratiopharm
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 845416

Ledtid: 2 veckor, cirkapris 360 kr.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad