Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på opioidanestetika

Publicerat 2022-10-11

Uppdatering 2022-11-25: Dispensförpackningar Sufenta 5 mikrogram/ml, 5 x 2 milliliter från Frankrike finns att tillgå. Sufenta 50 mikrogram/ml, 5x1 ml, beräknas återkomma i mitten av februari 2023.

Det är brist på Sufenta (sufentanil) injektionsvätska, lösning 5 mikrogram/ml och 50 mikrogram/ml.

För Sufenta 5 mikrogram/ml, 5 x 2 milliliter, är dispensförpackningar från Frankrike på väg som ska gå att beställa från vecka 42. Svenska förpackningar beräknas återkomma i maj 2023.

Sufenta 50 mikrogram/ml, 5x1 ml, återkommer tidigast i slutet december.

Respektive enhet får ta ställning till aktuellt behandlingsalternativ. Vid val av en annan opioid som ersättning hänvisas till lokala rutiner. 

För Sufenta 50 mikrogram/ml finns följande licensalternativ som förslag:

Licensläkemedel

Namn: Sufenta forte

Läkemedelsform: injektionsvätska, 5x1 ml

Läkemedelsstyrka: 50 mikrogram/ml

Tillståndsinnehavare: Piramal Critical Care Ltd, Schweiz

Varunummer: 845020

Pris: 955 kr

Ledtid: cirka 1-2 dagar


alternativt (samma produkt)


Namn: Sufenta forte

Läkemedelsform: injektionsvätska, 5x1 ml

Läkemedelsstyrka: 50 mikrogram/ml

Tillståndsinnehavare: Piramal Critical Care Ltd, Schweiz

Varunummer Apoex Stockholm: A13317

Pris: 1 015 kr

Ledtid: 1-2 dagar

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »