Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på triamcinolon

Publicerat 2022-06-02

Uppdatering 2022-11-14: Lederspan beräknas återkomma i april 2023.

Det är brist på triamcinolon 20 mg/ml, Lederspan injektionsvätska. Produkten beräknas återkomma tidigast i juli.

Upphandlad vara Lederspan (triamcinolon) injektionsvätska, suspension 20 mg/ml används vid intra- och periartikulär applikation vid reumatoid artrit, osteoartrit, periartrit och epikondylit.

Kenacort-T (triamcinolon) injektionsvätska, suspension i styrkorna 10 mg/ml och 40 mg/ml kan vara en alternativ produkt vid brist på Lederspan.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »