Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på valproinsyra för injektion

Publicerat 2022-06-28

Det är brist på Ergenyl (valproinsyra) pulver till injektionsvätska. Produkten väntas återkomma i månadsskiftet juli/augusti.

Ergenyl, pulver och vätska till injektionsvätska 400 mg är avtalsvara för Region Stockholm.

Vid etablerat status epilepticus hos vuxna finns levetiracetam inj som alternativ, se Kloka listan/epilepsi och Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna - Janusinfo.se

Ytterligare ett alternativ kan vara nedanstående färdig injektionslösning på licens:

Licensläkemedel

Namn: Ergenyl
Läkemedelsform: injektionslösning 4 ml, 5 stycken
Läkemedelsstyrka: 400 mg/4 ml

Tillståndsinnehavare: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Tyskland

Cirkapris: 900 kr

Varunummer: 844546

Ledtid: cirka två veckor


CirkaPris: 1 041 kr

Varunummer: 844515

Ledtid: 3-5 arbetsdagar

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »