Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på baklofen

Publicerat 2023-01-23

Uppdatering 2023-06-07: Baklofen Alternova 10 mg i 200-pack, finns att tillgå.
Baclofen Medical Valley 10 mg respektive 25 mg, finns att tillgå.

Samtliga förpackningsstorlekar av baklofen tabletter 10 mg och 25 mg är restnoterade. Inga utbytbara alternativ finns tillgängliga. Baklofentabletter beräknas vara tillgängliga igen under mars eller april.

Licensalternativ finns, men med ledtid på några dagar upp till två veckor. Eftersom plötsligt uppehåll av behandling med höga doser (>30 mg/dygn för vuxna, eller >0,3 mg/kg/dygn för barn) baklofen kan leda till allvarliga symtom med muskelrigiditet och rabdomyolys, autonom instabilitet, psykos och epilepsianfall, behöver åtgärder vidtas ifall sådana patienter riskerar att bli utan.

Följande alternativ föreslås:

  • I första hand rekommenderas att baklofendosen reduceras med cirka 25–50 procent tills licensalternativ levererats.
  • I andra hand rekommenderas att ersätta eller komplettera baklofen med diazepam-tabletter. Dosen av diazepam kan uppskattas till cirka 25–50 procent av den dos baklofen som ersätts. Eftersom diazepam har längre halveringstid kan det ges i endos eller tvådos. Vid låga doser baklofen (<30 mg/dygn för vuxna eller <0,3 mg/dygn för barn) kan vid behovs-dosering vara tillräckligt. Långtidsbehandling med diazepam rekommenderas ej.
  • Klonazepam kan vara ett alternativ [1]. För dosering se Läkemedelsboken.

Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller baklofen med läkemedelsform tablett eller kapsel när generell licens finns beviljad.Beslutet gäller till och med den 31 januari 2024. Vid behov finns nedanstående licensalternativ:

Licensläkemedel


Baklofen 10 mg


Preparatets namn: Baclofen-neuraxpharm 10 mg
Läkemedelsform: tablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 10 mg, 100 tabletter
Varunummer: 845259

Ledtid: 2 vecka, cirkapris 250 kr.

Eller

Varunummer: 845644

Ledtid: 1-2 dagar, cirkapris 570 kr.

Baklofen 25 mg


Preparatets namn: Baclofen AL 25 mg
Läkemedelsform: tablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aliud Pharma GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 25 mg, 100 tabletter
Varunummer: 845235

Ledtid: 2 veckor, cirkapris 350 kr.

Eller

Varunummer: 845645, god tillgång.

Ledtid: 1–2 dagar, cirkapris 700 kr.


Preparatets namn: Baclofen AL 25 mg
Läkemedelsform: tablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aliud Pharma GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 25 mg, 50 tabletter
Varunummer: 845234

Ledtid: 2 veckor, cirkapris 220 kr.


Preparatets namn: Baclofen AL 25 mg
Läkemedelsform: tablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aliud Pharma GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 25 mg, 20 tabletter
Varunummer: 845233

Ledtid: 2 veckor, cirkapris 200 kr.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad