Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på betametason injektionsvätska

Publicerat 2023-05-22

Uppdatering 2023-06-30: Betapred injektion 5x1 ml, finns att tillgå.

Det är brist på Betapred (betametason) för injektion 5x1 ml. Produkten väntas återkomma i slutet av juni.

Peroral behandling är förstahandsalternativet till patient som kan svälja. Betapred (betametason) tabletter finns att tillgå. Betapred (betametason) för injektion 1x5 ml finns att tillgå.

Andra tänkbara alternativ beroende på användningsområde är:

  • Hydrokortison 50 mg/ml för injektion. Vid anafylaxi: 4 ml till vuxna; 2 ml till barn under 6 år och 4 ml till barn större än eller lika med 6 år.
  • Dexametason för injektion (Dexacur och Dexavit).
  • Metylprednisolon för injektion.

Licensläkemedel


Betametason

Preparatets namn: Celestan Solubile 4 mg/ml
Läkemedelsform: injektion
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Organon Healthcare GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 4 mg/ml, 5x1 ml
Varunummer: 845815
Ledtid: 1–2 dagar
Cirkapris: 550 kr

alternativt
Varunummer: 845409
Ledtid: cirka 1 vecka
Cirkapris: 700 kr

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Injektionsflaskor.

Senast ändrad