Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på betametason injektionsvätska

Publicerat 2023-02-10

Uppdatering 2023-02-17: Nu finns licensalternativ med betametason 4 mg/ml, se nedan.

Det är brist på Betapred (betametason) för injektion 5x1 ml och 1x5 ml fram till mitten/slutet på mars.

Peroral behandling är förstahandsalternativet till patient som kan svälja. Betapred (betametason) tabletter finns att tillgå.

Andra tänkbara alternativ beroende på användningsområde är:

  • Hydrokortison 50 mg/ml för injektion. Vid anafylaxi: 4 ml till vuxna; 2 ml till barn under 6 år och 4 ml till barn större än eller lika med 6 år.
  • Dexametason för injektion (Dexacur och Dexavit).
  • Metylprednisolon för injektion.

Licensläkemedel


Betametason

Preparatets namn: Celestan Solubile 4 mg/ml
Läkemedelsform: injektion
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Organon Healthcare GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 4 mg/ml, 5x1 ml
Varunummer: 845409
Ledtid: cirka 1 vecka
Pris: 849 kr

alternativt
Varunummer: 742087
Ledtid: cirka 2 veckor
Pris: 598 kr

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Injektionsflaskor.

Senast ändrad