Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Infektioner allt mindre problem i barnsjukvården

Publicerat 2018-01-08

Margareta Eriksson minns barn som dog i mässling på 70-talet. Under hennes 50 år som barnläkare har dödsfallen på grund av infektioner minskat dramatiskt. Men de förekommer fortfarande, bland annat i komplikationerna till vattkoppor.

Margareta Eriksson. Foto Karin Nordin.

Margareta Eriksson. Foto Karin Nordin.

Margareta Eriksson rör sig genom korridoren på plan nio på Nya Karolinska Solna. Hon skämtar högljutt med personalen i den lilla receptionen, men annars syns inte en människa till på vårdavdelningen för barn. Inga patienter. Men så har det inte alltid varit. Vaccinationsprogrammen har förändrat barnsjukvården i grunden.

– För övrigt friska barn är numera sällan infekterade. Idag är det ovanligt med sjukhusinläggning av barn som är sex månader gamla och uppåt. Tetanus, difteri och polio försvann ju redan på 40- och 50-talen. Men resten av barnvaccinationerna har kommit under min tid som barnläkare. Och nu har vi blivit av med barnsjukdomarna, konstaterar Margareta Eriksson, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i expertrådet för infektionssjukdomar.

Förutom vattkoppor då, som hon betraktar som en mild infektion men som tyvärr kan ge mycket allvarliga neurologiska och bakteriella komplikationer.

– Jag skulle önska att vi även vaccinerade bort vattkoppor, vi kan inte bara sitta och rulla tummarna när det finns ett vaccin. Vaccinet är inte perfekt men det är tillräckligt bra. Jämför till exempel med BCG-vaccinet som inte heller är idealiskt, men vi anser att det skyddar mot allvarlig TBC. På samma sätt skulle vattkoppsvaccinet kunna skydda mot allvarlig vattkoppsinfektion. Det är ju dessutom så enkelt att få in i barnvaccinationsprogrammet, bara att byta ut vaccinet mot mässling, röda hund och påssjuka mot ett fyrvalent vaccin.

När Margareta Eriksson började arbeta som barnläkare på S:t Görans sjukhus 1970 vårdade hon många barn med mässling. Hon minns ännu de personer som inte gick att rädda. Sedan började vi vaccinera mot mässling, röda hund och påssjuka i Sverige.

– Mässlingen försvann från det ena året till det andra. Det gick så snabbt! Det var inte så dumt att bli av med påssjukan heller eftersom den var den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning med dropp i ett par dygn på grund av hjärnhinne- eller bukspottkörtelinflammation.

Röda hund-hörselskada förekommer

En mamma som smittas av röda hund under graviditeten kan få ett barn med hörselskada. Innan vaccinationen infördes uppskattar Margareta Eriksson att det tillkom två skolklasser med hörselskadade barn under ett år då förekomsten av röda hund var hög i Sverige. Något som också har försvunnit.

–1985 såg jag det sista fallet av medfödd röda hund och fosterskada. Ända tills nu. Men nu har jag nyligen träffat två kvinnor som migrerat till Sverige och som bara fått mässlingsvaccination i sitt hemland när de var barn. Under tidig graviditet har de besökt sina hemländer igen och tyvärr blivit smittade av röda hund.

1993 infördes vaccinationen mot Haemophilus influenzae som kan ge struplocksinflammation och hjärnhinneinflammation.

– Pneumokockvaccinationen som kom 2007 tog det bort det sista av hjärnhinneinflammation och lunginflammation. De senaste tio åren har det varit sällsynt med bakteriella infektioner hos i övrigt friska barn. Men vi har ännu inget vaccin mot grupp A streptokocker som ger halsfluss men också allvarliga bakteriella infektioner. Stafylokocker är också ett problem men där kan förloppet vara mer långsamt.

Även RS-virus är idag en infektionssjukdom som är problematisk hos de allra minsta barnen.

Barnadödligheten minskar

Sverige dör ett tiotal barn som är i övrigt friska i infektioner varje år. Skillnaden är ändå stor jämfört med den tid då Margareta Eriksson började arbeta och barnadödligheten minskar i hela världen. I Stockholm har man kunnat lägga ner barnsjukhus, trots att barnbefolkningen har ökat och antalet barn med kroniska sjukdomar och medfödda avvikelser blivit fler.

Karin Nordin

Senast ändrad