Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sökresultat: Färre biverkningar med nya eplerenon än med gamla spironolakton? (9)

 • Övrigt (9)
 1. 2003-12-08 | Webbsida
  Färre biverkningar med nya eplerenon än med gamla spironolakton?

  Färre biverkningar med nya eplerenon än med gamla spironolakton? Utlåtande från expertgruppen för hjärt-kärlsjukdomar Eplerenon har en god dokumentation avseende blodtryckssänkande effekt, men är ofullständigt undersökt vad gäller kombinationsbehandling med

  Janusinfo.seBehandlingNya läkemedelArkivFärre biverkningar med nya eplerenon än med gamla spironolakton?

 2. 2018-03-14 | PDF
  Färre biverkningar med nya eplerenon än

  Färre biverkningar med nya eplerenon än med gamla spironolakton? Sammanfattning Aldosteronblockaren spironolakton används vid behandling av svår hjärtsvikt, hypertoni refraktär mot annan antihypertensiv terapi, samt som kaliumsparande diuretikum. Spironolakton

  Janusinfo.seeplerenon_hela.pdf

 3. 2018-01-15 | PDF
  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 ■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ■ 08-123 132 00 ■ Datum: 2015-05-29 ■ Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf Befrits, hälsoekonom Johan Eklund, leg apotekare

  Janusinfo.sePrognos-over-anvandning-och-kostnader-for-lakemedel-i-SLL-2015-2016.pdf

 4. 2018-02-13 | PDF
  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 ■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ■ 08-123 132 00 ■ Datum: 2015-05-29 ■ Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf Befrits, hälsoekonom Johan Eklund, leg apotekare

  Janusinfo.sePrognos-over-anvandning-och-kostnader-for-lakemedel-i-SLL-2015-2016.pdf

 5. 2018-02-13 | PDF
  Rapport

  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014 [Rubrik] ■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ■ 08-123 132 00 ■ Datum: 2013-04-23 ■ Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Björn Wettermark 08 – 123 13580 bjorn.wettermark@sll.se Marie

  Janusinfo.sePrognos 2013_2014.pdf

 6. 2018-02-13 | PDF
  Microsoft Word - Prognos 140304 för public.docx

  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014-2015 ■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ■ [Telefon] ■ Datum: 2014-02-13 ■ Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Björn Wettermark, leg apotekare, docent, Marie Persson, leg apotekare, farm lic

  Janusinfo.sePrognos 140305 final för public.pdf

 7. 2018-01-11 | PDF
  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014-2015

  Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2014-2015 ■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ■ [Telefon] ■ Datum: 2014-02-13 ■ Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Björn Wettermark, leg apotekare, docent, Marie Persson, leg apotekare, farm lic

  Janusinfo.sePrognos 140305 final för public.pdf

Visa bara träffar för

Sökning i Kloka Listan görs direkt i Kloka Listan-databasen »

Sökning efter läkemedelsinteraktioner görs i Janusmed interaktioner »

Relaterade nyheter