Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akutläkemedelsförråd

Sedan den 1 oktober 2002 kan kommunen eller kommunfinansierad verksamhet begära hos landstinget att få inrätta fullständiga läkemedelsförråd på äldreboenden. På många enheter där man har dosförpackade läkemedel och/eller läkemedel på individuella recept kan finnas behov av Akutläkemedelsförråd (tidigare Akut- och buffertförråd/Kommunala akutläkemedelsförråd).

En för hela regionen gemensam läkemedelslista för Akutläkemedelsförråd har utarbetats i samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Region Stockholms läkemedelskommitté. Listan, som revideras årligen, är framtagen i enlighet med upphandlat sortiment och Kloka listan.

Beställning av läkemedel på Akutläkemedelsförrådslistan sker från läkemedelsleverantören ApoEx via beställningssystemet Visma Proceedo. Beställning via fax används endast som reservrutin.

2021-01-15

Caredin munsönderfallande tablett 5 mg 30 st varunummer 587446 ersätter Aerius tablett 5 mg 30 st varunummer 004370.


Dokumenten är i pdf-format och för att öppna dem krävs att Acrobat Reader är installerat på din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det här »