Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pascal/Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Detta lämpar sig främst för patienter som inte kan eller bör hantera sina läkemedel eller sina läkemedelsförpackningar själv exempelvis vid kognitiva, fysiska och/eller psykiska hinder. Alla förskrivningar görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Information om Pascal finns på Lärtorget:

  • Webbinar om nya Pascal från Inera.
  • Övergripande information om Pascalverktyget. Inspelat från en halvdag om Pascal.
  • Hur fungerar dosapoteket? Inspelat från en halvdag om Pascal.
  • En film om Apodos från dosapoteket.
  • En sammanfattning om någon vill skriva ut på papper.
  • Korta avsnitt om olika funktioner i Pascal.

Lärtorgets Pascalutbildning »
Gå till öppna kurser och sök upp kursen

Riktlinjer för dosförpackade läkemedel inom Stockholms län
är framtagna av representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns läkemedelskommitté samt Stockholms läns sjukvårdsområde. Broschyren är under omarbetning. För information maila: medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se

Kontaktuppgifter ApoDos-tjänsten

Apotekets kundservice till vården 0771-210 210, val 3
Apotekets kundservice till privatpersoner 0771-450 450, val 2

Mailadress: apodos@apoteket.se

Öppettider måndag till fredag klockan 8–17