Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Strama Stockholm

Strama Stockholm

Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på alla slags vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta oss »
Gå till nationella Strama »

Vårseminariet för Smittskydds-/Stramansvariga den 18 mars

Med anledning av rådande situation med covid-19 så har Strama Stockholm beslutat ställa in Vårseminariet för Smittskydds-/Stramansvariga den 18 mars. Beslutet har fattats i samråd med ledningen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Skälen är flera men vi önskar förstås ta vårt samhällsansvar för att minska risken för ytterligare smittspridning och vi vill också bidra till att vården ska kunna hushålla med sina personalresurser.

Det känns väldigt tråkigt, särskilt då seminariet är fulltecknat (140 personer) och att vi fortfarande får förfrågningar från kollegor som önskar komma. Det senare är förstås enbart positivt!

Vi siktar på att kunna erbjuda dessa intressanta föreläsningar längre fram!

Statistik

289

...uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare i Stockholms län senaste 12 månaderna. Målet är förskrivning av 250 recept på antibiotika/1 000 invånare och år i Sverige.


Statistik, antibiotika och resistens »