Kloka Listan
 • Akut indragning av fentanylplåster

  Fentanyl Orion 12 µg/timme med batchnummer P0059AB0AA dras in efter att ett plåster med styrkan 25 µg/timme har hittats i en förpackning med styrkan 12 µg/timme. Ingen förpackning av den indragna produkten har expedierats till någon enhet inom Stockholms läns landsting (SLL) meddelar ApoEx.

  2016-06-30 Läs mer »
 • Annan rutin vid överdoser av paracetamol

  Vid behandling med paracetamol med modifierad frisättning kan den maximala plasmakoncentrationen inträda senare och höga koncentrationer kan kvarstå under längre tid. 

  2016-06-30 Läs mer »
 • Ingen nytta av natriumkloridkapslar vid kronisk hyponatremi

  Orsaken till läkemedelsutlöst hyponatremi är vanligtvis vätskeöverskott och inte natriumbrist. Behandling med vätskerestriktion hos symtomatiska patienter rekommenderas i första hand. 

  2016-06-29 Läs mer »
 • Fråga om resa och boende vid infektion

  De flesta flyktingar som kommer till Sverige är unga och friska och risken för spridning av infektionssjukdomar till befolkningen är låg. Men migranter som bor trångt kan själva vara utsatta för en ökad risk för smittsamma sjukdomar.

  2016-06-28 Läs mer »

Evidens nr 3, 2016. Tema flyktingars hälsa.

 

Evidens: flyktingars hälsa

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.