Kloka Listan

Kloka Listan 2015 är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar i öppen och sluten vård.

 • Säkert sluta med statin nära slutet

  Säkert sluta med statin nära slutet

  Svårt sjuka patienter som randomiserades till att upphöra eller fortsätta med statin skiljde sig inte åt när det gällde dödligheten. Däremot var livskvaliteten något bättre för de patienter som slutade med statin.

  2015-04-17 Läs mer »
 • Antibiotikakrisen – låsningar och lösningar

  Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, menar att om inte antibiotikaresistens hamnar högt upp på den globala politiska agendan kommer många sjukdomar snart att sakna behandling.

  2015-04-16 Läs mer »
 • Ingen ökad incidens av diabetes i Sverige

  I en nyligen genomförd studie av incidens och prevalens av läkemedelsbehandlad diabetes i Sverige visas att incidensen av diabetes inte ökar utan tvärtom minskar något.

  2015-04-15 Läs mer »
 • Fem läkemedel vanligast vid interaktion

  Warfarin, klopidogrel, kalium, acetylsalicylsyra och karbamazepin är de substanser som ger upphov till flest interaktioner. Tio enskilda läkemedelssubstanser är involverade i 94 procent av de allvarligaste interaktionerna.

  2015-04-14 Läs mer »

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.