Rekommendationer för opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

För rekommendation om behandling med opioider vid långvarig icke cancerrelaterad smärta, se Viss.  


Uppdaterad: 2017-11-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se